ISTQB® İleri Seviye Test Analisti Eğitimi

ISTQB® Test Eğitimleri

Written by:

 

ISTQB® İleri Seviye Test Analisti Eğitimi

 

Sertifika: ISTQB® İleri Seviye Test Analisti

Süre: 4 gün

Kurs Dağıtımı: Sınıf

 

 

Akreditör: ISTQB

Dil: İngilizce

Krediler: Hiçbiri

 

Kurs Açıklaması:

Bu İleri Düzey Kurs, Hazırlık Düzeyinde elde edilen bilgi ve becerileri üzerine kurulur. Bu kursta, farklı yaşam döngüsü modelleri için uygun Test Analist analizi ve tasarım görevlerini, düşük ve yüksek düzey test çalışmalarını ne zaman kullanmanın uygun olduğunu ve testleri gerçekleştirmenin gerekli olduğu adımları ve hususları öğreneceksiniz. Risk yönetim faaliyetlerine katılabilir, belirli bir durumda uygulanabilirlik için hata taksonomisini analiz edebilecek, olası hata türlerini belirlemek için bir özelliği analiz edebilecek ve bir dizi özellik tabanlı test tekniğini kullanarak test durumlarını belirleyebileceksiniz. Ayrıca keşif testlerini belirleyebilecek ve sonuçların nasıl sonuçlar rapor edileceğini açıklayabilecek, belirli hedeflere ulaşmak için hangi özellik-tabanlı, hata-tabanlı veya deneyim-tabanlı tekniklerin kullanılması gerektiğini belirleyebilecek ve hem kullanılabilirlik gereksinimlerinin uygulanması hem de kullanıcı beklentilerinin yerine getirilmesini doğrulamak ve onaylamak için yaklaşımları tanımlayabileceksiniz. Bir kullanım olayını veya kullanıcı arayüzünü ve bir gereksinimler özelliklerini veya kullanıcı hikayesini nasıl analiz edeceğinizi, bir kontrol listesi kullanılarak sorunları tespit etmeyi öğreneceksiniz.

ISTQB İleri Düzey Test Analist Sertifikasına sahip olmak sizlere CTAL-TA kısaltmalı Sertifikalı Test Edici Gelişmiş Düzey unvanı sağlar.

Hedef Kitle:

İleri Seviye yeterlililik yazılım testinde gelişmiş bir nokta elde tmiş kişileri hedefler. Bu da Test Ediciler, Test Analistleri, Test Mühendisleri, Test Danışmanları, Test Yöneticileri, Kullanıcı Kabul Test Edicileri ve Yazılım Geliştiricileri gibi rollerdeki kişileri içerir.

Bu Gelişmiş Düzey yeterlilik ayrıca Proje Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Yazılım Geliştirme Müdürleri, İşletme Analistleri, BT Müdürleri ve Yönetim Danışmanları gibi yazılım testinin daha derin bir anlayışına ihtiyaç duyan herhangi birisi için de uygundur.

Öğrenme Amaçları:

Bu düzeyde sertifikalı bireyler aşağıdakileri yapabileceklerdir:

 • Analiz ve tasarım aşamaları sırasında Test Analisti için uygun görevleri belirlemek için bir proje tanımı ve yaşam döngüsü modeli içeren bir senaryoyu analiz etmek.
 • Düşük seviye (somut) ve yüksek seviye (mantıksal) test durumları için en uygun kullanımı belirlemek için bir proje senaryosunu analiz etmek.
 • Belirli bir senaryo için, testleri gerçekleştirirken alınması gereken adımları ve hususları belirlemek.
 • Belirli bir proje durumu için, risk tanımlamasına katılmak, risk değerlendirme gerçekleştirmek ve uygun risk hafifletmeyi önermek.
 • Tanımlı kapsama düzeylerini başarmak için eşdeğerlik bölümlemesi, sınır değeri analizi, karar tablosu, durum geçişi, ikili test, sınıflandırma ağacı, kullanım durumu ve alan analizi test tasarım tekniklerini uygulayarak belirli bir özellik ögesinden test durumları yazmak.
 • Bulunabilecek olası hata türlerini belirlemek ve uygun özellik tabanlı teknik(ler)i seçmek için bir sistemi, veya onun gereksinim özelliğini, analiz etmek.
 • Bir iyi taksonomi için kriterleri kullanarak belirli bir durumda uygulanabilirlik için belirli bir hata taksonomini analiz etmek.
 • Belirli bir senaryo için, keşif testlerini belirlemek ve sonuçların nasıl rapor edileceğini açıklamak.
 • Belirli bir proje durumu için, belirli hedeflere ulaşmak için hangi özellik-tabanlı, hata-tabanlı veya deneyim-tabanlı tekniklerin kullanılması gerektiğini belirlemek.
 • Belirli bir proje içeriği için, hem kullanılabilirlik gereksinimlerinin uygulanması hem de kullanıcı beklentilerinin yerine getirilmesini doğrulamak ve onaylamak için yaklaşımları özetlemek.
 • Bir kullanım durumunu veya kullanıcı arayüzünü analiz etmek ve bir müfredatta sağlanan kontrol listesi bilgilerine göre sorunları tanımlamak.
 • Bir gereklilikler özelliğini veya kullanıcı hikayesini analiz etmek ve bir müfredatta sağlanan kontrol listesi bilgilerine göre sorunları tanımlamak.
 • Belirli bir hata için sınıflama bilgilerini tanımlamak, toplamak ve kaydetmek.

Bu Dersi Almanın Faydaları:

 • Katılımcıları ISTQB Gelişmiş Test Analisti sınavına hazırlar.
 • Katılımcıların gerçek dünya testlerinin zorlukları ile daha iyi başa çıkmaları için onlara aşağıdaki becerileri sağlar:
  • Kullanılan yazılım geliştirilme yaşam döngüsüne dayalı uygun test etkinliklerini gerçekleştirmek.
  • Risk analizi tarafından sağlanan bilgilere dayanarak test faaliyetlerinin uygun önceliklendirmesine karar vermek.
  • Testlerin tanımlı kapsama ölçütlerine dayalı olarak yeterli güven düzeyi sağladığından emin olmak için uygun test teknikleri seçmek ve uygulamak.
  • Test işlemleriyle ilgili belgeleri uygun düzeyde sağlamak.
  • Gerçekleştirilecek uygun fonksiyonel test türlerini belirlemek.
  • Belirli bir proje için test kullanılabilirliği için sorumluluk kabul etmek.
  • Paydaşlarla resmi ve gayri resmi incelemelere etkin biçimde katılmak, iş ürünlerinde yapılan tipik hataların bilgilerini uygulamak.
  • Hata sınıflandırma şemasını tasarlamak ve uygulamak.
  • Verimli bir test işlemini destekleyecek araçları uygulamak.

İleri Seviye Test Analisti Sertifikasına Sahip Olmanın Yararları:

 • Edinilen yeterlik ve becerilerin dahili tanınması.
 • ‘Sertifikalı Test Edici’ logosunu kullanma yetkisi (sertifika düzeyini belirtme).

Ön Koşullar:

Bir İleri Düzey sertifika elde edebilmek için, adayların ISTQB Hazırlık Sertifikasına sahip olmaları ve Gelişmiş Düzeyde yeterli olduklarını düşünmeleri için yeterli pratik deneyim sahip oldukları inceleyen kurulu tatmin etmeleri gerekir.

İzleme Kursları:

 • ISTQB Gelişmiş Test Yöneticisi
 • ISTQB Gelişmiş Teknik Test Analisti

Ders Materyalleri:

Bu dersin parçası olarak aşağıdakileri alacaksınız:

 • Katılımcı El Kitabı
 • Çözümleriyle ayrı alıştırma el broşürleri.
 • Cevap yorumları olan ayrı uygulama sınavları.

Sınav:

 • Sınav Formatı: kapalı-kitap formatında. Kağıt-tabanlı. Katılımcılar dil çeviri sözlüğü, programlanamaz elektronik hesap makinesi getirebilirler.
 • Sorular: 60 senaryo tabanlı çoktan seçmeli soru.
 • Geçme Puanı: 65%
 • Sınav Süresi: 180 dakika. Ana dili İngilizce olmayanlar için 45 dakika ekstra zaman
 • Disiplin sağlama: Elektrik yüklü

Gündem:

Gün 1

Gün 2

Gün 3

Gün 4

1. Test Süreci 1. Test Teknikleri (devamı) 1. Yazılım Kalite Özelliklerini Test Etme 1. Kusur Yönetimi
2. Test Yönetimi: TA için Sorumluluklar 2. Gözden Geçirme 2. Test Araçları
3. Test Teknikleri 3. Sınav

Kurs Planı:

Test Süreci

 • Yazılım geliştirme Yaşam Döngüsünde Test Etme
 • Test Planlama, İzleme ve Kontrol
 • Test Analizi
 • Test Tasarımı
 • Test uygulama
 • Testin Gerçekleştirilmesi
 • Çıkış kriterleri değerlendirme ve raporlama
 • Test kapanış faaliyetleri

Test Yönetimi: TA için Sorumluluklar

 • Test Süreç İzleme ve Kontrol
 • Dağıtılmış, Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı Test
 • Risk Tabanlı Testte Test Analistinin Görevleri

Test Teknikleri

 • Özellik-tabanlı Teknikler
 • Eşdeğerlik Bölümleme ve Sınır Değeri Analizi
 • Karar Tabloları
 • Neden-Sonuç Diyagramları
 • Durum Geçişi Testi
 • Kombinatorik Test: İkili
 • Kombinatorik Test: Ortogonal Diziler
 • Kombinatorik Test: Sınıflandırma Ağaçları
 • Kullanıcı Durum Testi
 • Kullanıcı Hikayesi Testi
 • Etki Analizi
 • Teknikleri Birleştirme
 • Kusur-Tabanlı Teknikler
 • Deneyim-Tabanlı Teknikler
 • En uygun tekniği uygulama

Yazılım Kalite Özelliklerini Test Etme

 • Giriş
 • İş Etki Alanı Testi İçin Kalite Özellikleri
 • Doğruluk Testi
 • Uygunluk Testi
 • Birlikte Çalışabilirlik Testi
 • Öğlen Arası
 • Kullanışlılık Testi
 • Erişilebilirlik Sınama
 • Alıştırma 4_1 Kalite Özellikleri
 • Alıştırma 4_2 Kalite Özellikleri
 • Alıştırma 4_3 Kullanışlılık Testi
 • Öğrenme Oyunu: QC Çiftleri
 • Ara

Gözden Geçirme

 • Giriş
 • Test Analistinin Rolü
 • İncelemelerde Kontrol Listeleri Kullanma

Kusur Yönetimi

 • Giriş
 • Bir Kusur Ne Zaman Tespit Edilebilir?
 • Kusur Rapor Alanları
 • Kusurların Sınıflandırması
 • Temel Neden Analizi

Test Araçları

 • Giriş
 • Test Tasarım Araçları
 • Test Veri Hazırlama Araçları
 • Otomatik Test Yürütme Araçları

Sınav


ISTQB® ve ISTQB® Logosu ve amblemleri ile sloganları ISTQB® ticari markalarıdır.

Comments are closed.