ISTQB® İleri Seviye Test Yöneticisi Eğitimi

ISTQB® Test Eğitimleri

Written by:

 

ISTQB® İleri Seviye Test Yöneticisi Eğitimi

 

Sertifika: ISTQB İleri Seviye Test Yöneticisi

Süre: 5 gün

Kurs Dağıtımı: Sınıf

 

Akreditör: ISTQB

Dil: İngilizce

Krediler: Hiçbiri

Kurs Açıklaması:

Bu İleri Düzey Kurs, Hazırlık Düzeyinde elde edilen bilgi ve becerileri üzerine kurulur. Bu kursta, organizasyonunuz tarafından oluşturulan görev, hedefler ve test süreçlerini uygulayarak bir test projesinin nasıl yönetileceğini öğreneceksiniz. Risk tanımlama ve risk analiz oturumlarını düzenleyebilecek ve yönetebilecek ve ardından test tahmini, planlama, izleme ve kontrolü için bu oturumlarının sonuçlarını kullanabileceksiniz. Ayrıca, beklenen maliyetleri ve faydaları özetleyen test etkinlikleri için bir iş durumu önerebileceksiniz. Kuruluşunuzun test politikaları ve test stratejileri ile uyumlu test planlarını nasıl oluşturucağınızı ve uygulayacağınızı anlayacaksınız. Test takımı ve diğer proje paydaşları arasında uygun iletişimi nasıl sağlayacağınızı ve test süreç iyileştirme girişimlerine nasıl katılacağınızı ve liderlik edeceğinizi öğreneceksiniz. Test takımınızdaki beceri ve kaynak boşluklarınızı nasıl tanımlayacağınızı, yeterli kaynakları kullanmaya katılabilmeyi ve takımınızdaki beceri gelişimini tanımlamayı ve planlamayı öğreneceksiniz.

ISTQB Üst Düzey Test Yöneticisi Sertifikasına sahip olmak, CTAL-TM kısaltmasına sahip Sertifikalı Test Edici Gelişmiş Düzeyi unvanını kullanmanıza ve daha yüsek Uzman-Düzeyi yazılım testi sertifikasyonunun bir alt kümesine geçmenize olanak sağlar.

Hedef Kitle:

İleri Seviye yeterlililik yazılım testinde gelişmiş bir nokta elde tmiş kişileri hedefler. Bu da Test Ediciler, Test Analistleri, Test Mühendisleri, Test Danışmanları, Test Yöneticileri, Kullanıcı Kabul Test Edicileri ve Yazılım Geliştiricileri gibi rollerdeki kişileri içerir.

Bu Gelişmiş Düzey yeterlilik ayrıca Proje Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Yazılım Geliştirme Müdürleri, İşletme Analistleri, BT Müdürleri ve Yönetim Danışmanları gibi yazılım testinin daha derin bir anlayışına ihtiyaç duyan herhangi birisi için de uygundur.

Öğrenme Amaçları:

Bu düzeyde sertifikalı bireyler aşağıdakileri yapabileceklerdir:

 • Test hedefleri, test stratejisi ve test planıyla ilgili olarak tanımlı test koşullarının bütünlüğünü ve tutarlılığını kontrol etmek için izlenebilirlik kullanmak.
 • Tanımlı test koşulları ile ilgili olarak tasarlanmış test durumlarının bütünlüğü ve tutarlılığını kontrol etmek için izlenebilirliği kullanmak.
 • Test hedefleri, test stratejisi ve test planı ile bütün ve tutarlı olan bir test yürütme zamanlaması geliştirmek için riskler, önceliklendirme, test ortamı ve veri bağımlıkları ve kısıtlamalar kullanmak.
 • Test hedefleri, test stratejisi ve test planı ile bütünlük ve tutarlılık için test ilerleyişini izlemek üzere izlenebilirliği kullanmak.
 • Süreçleri değerlendirmek ve geliştirecek alanlar keşfetmek için geriye dönük olarak bir proje uygulamak.
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü modeli dahil olmak üzere yazılım projesi ve programının ihtiyaçları, paydaşlar ve koşulları analiz etmek ve ideal test etkinliklerini tanımlamak.
 • Ana proje paydaşlarının perspektifine dayalı olarak riskin değerlendirilen düzeyi ve riskleri özetleyerek ürün kalite risklerini analiz etmek, tanımlamak ve değerlendirmek.
 • Test politikaları ve test stratejilerinin belirli örneklerini analiz etmek ve tamamlanmış olan ve bu belgelerle tutarlı olan diğer test çalışma ürünlerini, seviye test planları ve ana test planları oluşturmak.
 • Belirli bir proje için, proje risklerini analiz etmek ve uygun risk yönetimi seçeneklerini seçmek (örneğin, hafifletme, acil durum, aktarım ve/veya kabul).
 • Kuruluşa, yaşam döngüsüne ve proje ihtiyaçlarına uyacak test çalışma ürünleri için belgeleme kuralları ve temalarını tanımlamak, uygulanabilir yerde standart birimlerden mevcut temaları uyarlayarak.
 • Belirli bir proje için, tüm uygulanabilir tahmin tekniklerini kullanarak tüm test süreç etkinlikleri için bir tahmin oluşturmak.
 • Proje paydaşlarının yayınlama kararları vermelerini için öngörü ve öneriler sağlamak üzere artan risk, arıza durumu, test yürütme durumu, test kapsam durumu ve güven açısından test sonuçlarını analiz etmek ve rapor etmek.
 • Diğer nicel ve nitel hususlarla birlikte kalite maliyetine dayalı olarak test değerini tahmin etmek ve tahmini değer test paydaşları ile paylaşmak.
 • Düzgün yürütme, izleme ve hesap verebilirlik amacıyla uygun inceleme türünü seçmek, incelemelerde bulunmak için bir plan tanımlamak için bir projeyi analiz etmek.
 • İncelemelerde kullanılacak süreç ve ürün ölçülerini tanımlamak.
 • Bir test organizasyonu için kusur yönetimi süreci geliştirmek, test yaşam döngüsü boyunca bir projenin hatalarını izlemek ve kontrol etmek için kullanılabilecek bir hata rapor akışı dahil.
 • Hata yönetim süreci sırasında toplanması gereken veri ve sınıflandırma bilgilerini tanımlamak.
 • İDEAL modeli kullanarak bir test süreç iyileştirme planı tanımlamak.
 • Riskler, maliyetler ve faydalar dahil olmak üzere araç seçimi için bir plan yapmak için belirli bir durumu değerlendirmek.
 • Beceri değerlendirme tablosu kullanarak, yazılım sistemlerinin kullanımı, alan ve işletme bilgisi, sistem gelişim alanları, yazılım test etme ve kişilerarası becerilerin kullanımı ile ilgili olarak takım üyelerinin güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmek.
 • Bir eğitim ve beceri gelişim planı tanımlamak için bir takıma belirli becerileri değerlendirme analizi yapmak.

Bu Dersi Almanın Faydaları:

 • Katılımcıları ISTQB Gelişmiş Test Yönetimi Sertifika sınavına hazırlar.
 • Katılımcıların gerçek dünya testlerinin zorluklarını yönetmede daha iyi başa çıkmaları için onlara aşağıdaki becerileri sağlar:
  • Test kuruluşu için uygulanan görev, hedefler ve test süreçlerini uygulayarak test projesini yönetmek.
  • Risk tanımlama ve risk analiz oturumlarını düzenlemek ve yönetmek ve ardından test tahmini, planlama, izleme ve kontrolü için bu oturumlarının sonuçlarını kullanmak.
  • Kurumsal politikalar ve test stratejiler ile tutarlı test planları oluşturmak ve uygulamak.
  • Proje hedeflerini başarmak için test faaliyetini devamlı olarak izlemek ve kontrol etmek.
  • Proje paydaşlarına ilgili ve zamanında test durumunu değerlendirmek ve rapor etmek.
  • Test takımındaki becerileri ve kaynak boşluklarını belirlemek ve yeterli kaynakları sağlamaya katılmak.
  • Kendi test takımında gerekli beceri gelişimini tanımlamak ve planlamak.
  • Beklenen maliyetleri ve faydaları özetleyen test etkinlikleri için bir iş durumu önermek.
  • Test takımı içerisinde ve diğer proje paydaşları ile uygun iletişimi sağlamak.
  • Test süreç iyileştirme girişimlerine katılmak ve liderlik yapmak.

İleri Seviye Test Yönetici Sertifikasına Sahip Olmanın Yararları:

 • Edinilen yeterlik ve becerilerin dahili tanınması.
 • ‘Sertifikalı Test Edici’ logosunu kullanma yetkisi (sertifika düzeyini belirtme).

Ön Koşullar:

Bir İleri Düzey sertifika elde edebilmek için, adayların ISTQB Hazırlık Sertifikasına sahip olmaları ve Gelişmiş Düzeyde yeterli olduklarını düşünmeleri için yeterli pratik deneyim sahip oldukları inceleyen kurulu tatmin etmeleri gerekir. Pratik deneyimi değerlendirmek için kullanılan belirli bir ölçütü kontrol etmek için ilgili Sınav Kurulu ve/veya Ulusal Kurula başvurun.

İzleme Kursları:

 • ISTQB Gelişmiş Test Analisti
 • ISTQB Gelişmiş Teknik Test Analisti

Ders Materyalleri:

Bu dersin parçası olarak aşağıdakileri alacaksınız:

 • Katılımcı El Kitabı
 • Çözümleriyle ayrı alıştırma el broşürleri.
 • Cevap yorumları olan ayrı uygulama sınavları.

Sınav:

 • Sınav Formatı: kapalı-kitap formatında. Kağıt-tabanlı. Katılımcılar dil çeviri sözlüğü, programlanamaz elektronik hesap makinesi getirebilirler.
 • Sorular: 65 senaryo tabanlı çoktan seçmeli soru.
 • Geçme Puanı: 65%
 • Sınav Süresi: 180 dakika. Ana dili İngilizce olmayanlar için 45 dakika ekstra zaman
 • Disiplin sağlama: Elektrik yüklü

Gündem:

Gün 1

Gün 2

Gün 3

1. Test Süreci 1. Risk-bazlı Test ve Diğer Yaklaşımlar 1. Tanımlama ve Test Ölçümlerini kullanma
2. Test Yönetimi Bağlamı 2. Test Belgeleri ve Diğer Çalışma Ürünleri 2. Testin Kurumsal Değeri
3. Test Tahmini 3. Dağıtılmış, Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı Test
4. Endüstri Standartlarının Uygulanmasını Yönetme
5. Gözden Geçirme

Gün 4

Gün 5

1. Kusur Yönetimi 1. İnsan, Beceriler – Takım Kompozisyonu
2. Test İşlemini İyileştirmek 2. Sınav
3. Test Araçları ve Otomasyon

Kurs Planı:

Test Süreci

 • Test Planlama, İzleme ve Kontrol
 • Test Planlama
 • Test İzleme ve Kontrol
 • Test Analizi
 • Test Tasarımı
 • Test Uygulama
 • Testin Gerçekleştirilmesi
 • Çıkış kriterleri değerlendirme ve raporlama
 • Test Kapanış Faaliyetleri

Test Yönetimi Bağlamı

 • Test Paydaşlarını Anlama
 • Yaşam Döngüsü Faaliyetleri ve Çalışma Ürünleri
 • Diğer Yaşam Döngüsü Faaliyetleri ile Test Etkinliklerini Hizalamak
 • Fonksiyonel Olmayan Testleri Yönetme
 • Deneyim Tabanlı Testleri Yönetme

Risk-bazlı Test ve Diğer Yaklaşımlar

 • Riske Dayalı Test
 • Risk-bazlı test teknikleri
 • Test seçimi için diğer teknikler
 • Test öncelik belirlemesi ve Test sürecinde çaba tahsisi

Test Belgeleri ve Diğer Çalışma Ürünleri

 • Test İlkeleri
 • Test Stratejisi
 • Ana Test Planı
 • Seviye Test Planı
 • Proje Risk Yönetimi
 • Diğer Test Çalışma Ürünleri

Test Tahmini

 • Test Tahmini

Tanımlama ve Test Ölçümlerini kullanma

 • Tanımlama ve Test Ölçümlerini kullanma

Testin Kurumsal Değeri

 • Testin Kurumsal Değeri

Dağıtılmış, Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı Test

 • Dağıtılmış, Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı Test

Endüstri Standartlarının Uygulanmasını Yönetme

 • Endüstri Standartlarının Uygulanmasını Yönetme

Gözden Geçirme

 • Yönetim İnceleme ve Denetimler
 • İncelemeleri Yönetme
 • İncelemeler için Ölçümler
 • Resmi İncelemeleri Yönetme

Kusur Yönetimi

 • Yazılımı Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Hata Yaşam Döngüsü
 • Hata Rapor Bilgisi
 • Hata Raporlama Bilgisi ile Değerlendirme Süreç Yeterliği

Test İşlemini İyileştirmek

 • Test Geliştirme İşlemi
 • Test İşlemini İyileştirmek
 • TMMi ile Test Sürecini İyileştirme
 • TPI Next ile Test Sürecini İyileştirme
 • CTP ile Test Sürecini İyileştirme
 • STEP ile Test Sürecini İyileştirme

Test Araçları ve Otomasyon

 • Araç Seçimi
 • Araç Yaşam Döngüsü
 • Araç Metrikleri

İnsanlar Becerileri – Takım Kompozisyonu

 • Bireysel Beceriler
 • Test Takımı Dinamikleri
 • Testi bir Kuruluşa Uydurma
 • Motivasyon
 • İletişim

Sınav

 

ISTQB® ve ISTQB® Logosu ve amblemleri ile sloganları ISTQB® ticari markalarıdır.

Comments are closed.