Sertifikalı Çevik Proses Sahibi (CAPO®) Eğitimi

DevOps Practitioner Eğitimleri

Written by:

Sertifikalı Çevik Proses Sahibi (CAPO)®

Süresi: 16 saat

Çevik proses sahibi bir prosesin performansından ve prosesin ilgili taraflara değer katmasını temin etmekten sorumlu bireydir. Proses sahipleri proses ile ilgili tarafların gereksinimlerini yönetir, bu gereksinimleri proses performans hedeflerine dönüştürür ve tüm proses tasarımı ve iyileştirme sürecini denetlerler.

KURSUN AMAÇLARI

CAPO’nun öğrenim hedefleri aşağıdaki hususların anlaşılmasını kapsamaktadır:

-Temel Çevik ve Çevik Hizmet Yönetimi kavramları

-Proses sahibi rolü ve sorumlulukları

-Yığılmış prosesi yönetmek ve öncelik oluşturmak

-Kullanıcı hikayeleri oluşturmak ve bunları kullanmak

-Proses ile ilgili taraflar ve diğer proses sahipleri ile ortaklaşa çalıştırma yürütmek

-Çevik proses tasarımını ve iyileştirme aktivitelerini denetlemek

-Organizasyonel değişim faaliyetlerini yönetmek Proses incelemeleri yapmak ve iyileştirmeleri belirlemek

HEDEF KİTLE

-Ekip Yönlendirme ve/veya Çevik eğitimi ile geliştirme ekiplerinin eğitimi yönünde yatırım yapan her türlü kuruluş

-Proses sahipleri –Proses Yöneticileri

-Süreç tasarlama, yeniden tasarlama veya iyileştirmeden sorumlu olan çalışanlar ve yöneticiler

-Süreç iyileştirme girişimleri boyunca müşterilerini yönlendiren danışmanlar

-Aşağıdakilerden sorumlu herkes:

.Süreci ile ilgili gereksinimlerin yönetimi

.Süreçlerin verim ve etkinliğinin temini Süreçlerin değerinin .maksimize edilmesi

SINAV VE SERTİFİKA

40 sorudan oluşan ve 60 dakikalık Bloom Taksonomi seviye 1 ve 2 sınavlarından başarı ile geçilmesi Sertifikalı Çevik Süreç Sahibi (CAPO) sertifikasının alınmasına hak kazandırmaktadır.

 

Comments are closed.