Etiket: process sahibi

DevOps Practitioner Eğitimleri

Sertifikalı Çevik Proses Sahibi (CAPO®) Eğitimi

Written by:

Sertifikalı Çevik Proses Sahibi (CAPO)® Süresi: 16 saat Çevik proses sahibi bir prosesin performansından ve prosesin ilgili taraflara değer katmasını temin etmekten sorumlu bireydir. Proses sahipleri …