Risk Tabanlı Test Yönetimi

Test Eğitimleri

Written by:

Risk Tabanlı Test Yönetimi

Kurs Bilgileri

Süre: 2 Gün

Alan: Yazılım Test Yönetimi

Teslim Şekli: Sınıf, Sanal Sınıf

Bu kurs, risk tabanlı test etmenin bir organizasyonun sahip olabileceği önemi ve faydaları vurgular. Risk değerlendirmesi yaklaşımları, pratik uygulamalar yoluyla, her birinin güçlü ve zayıf yönlerini vurgulayarak, organizasyonunuz ve test takımının ihtiyaçlarına hangisinin uygun olacağını değerlendirmek yoluyla gösterilir.

Bu kurs, bir risk yaklaşımı üzerinde anlaşıldığında diğer departmanlara uygulama sunumu (eğitimsel) parçası olarak bir yarım gün atölye olarak çalıştırılabilir. İki gün boyunca, bir risk tabanlı test stratejisinin ve riski büyük etki olarak kullanarak test durumlarının nasıl planlanıp tasarlandığını göstermek için alıştırmalar yapılmaktadır.

Hedef Kitle:

 • Test müdürleri
 • Takım liderleri
 • Geliştirme yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • KD müdürleri
 • Test Sorumluları

Öğrenme Amaçları:

Bu kursun sonunda, aşağıdakileri yapabileceksiniz:

 • Riski ve nasıl test için uygulandığını anlamak
 • Risk yönetimine yaklaşımları ve yaklaşımı seçmede göz önünde bulundurulacak önemli alanları anlamak
 • Test için risk tabanlı bir yaklaşımın nasıl benimsendiğini anlamak
 • Vurgulanan bir risk yaklaşımıyla test etmeyi tahmin etmek, planlamak, izlemek ve kontrol etmek
 • Test tekniklerinin en iyi uygulamasını elde etmek
 • Risk esaslı test etme ile ilişkili yanlış anlamaları önlemek

Ön Koşullar:

Bu kurs için hiçbir ön koşul bulunmamaktadır.

Özelleştirilebilir Eğitim Yazılımı İçin Ders Materyalleri:

 • Düzenlenebilir sunum dosyaları
 • Düzenlenebilir ders kitabı (word formatında)
 • El broşürleri

Kurs Gündemi:

Gün1 Gün2
Giriş Teste Risk Uygulama
Riske Giriş İzleme ve Raporlama
Risk Yaklaşımları

Kurs Planı:

●      Giriş

 • Riske Giriş
  • Risk yönetim süreci
  • Bir başarıya dönüştürme kuralları
 • Risk Yaklaşımları
  • TMap Yaklaşımı
  • Bulgusal risk tabanlı test etme
  • Hans Schaefer’in yaklaşımı
  • Paul Gerrard’ın yaklaşımı
  • Adım Yaklaşımı
  • Bir yaklaşım seçme
 • Teste Risk Uygulama
  • Test Stratejisi
  • Test planlama ve Tahmin
 • İzleme ve Raporlama
  • İzleme ve Ölçümler
  • Test Raporlama

Comments are closed.