DevOps Test Mühendisliği (DTE®) Eğitimi

DevOps Practitioner Eğitimleri

Written by:

DevOps Test Mühendisliği (DTE)

Süresi: 16 saat

Ön Koşul: DevOps Foundation

DevOps test mühendisi DevOps ortamında yazılımı test etmekten sorumlu mühendistir. Bir DevOps test mühendisi test stratejileri, test altyapıları, test araçları, test otomasyonu ve analizler oluşturur ve bunları yönetir.

KURSUN AMAÇLARI

-DevOps testin amacı, faydaları, kavramları ve ilgili kelime hazinesi -DevOps testin diğer test türlerinden farkları

-DevOps test stratejileri, test yönetimi ve sonuç analizi

-Test araçlarının seçimi ve test otomasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik stratejiler

-DevOps testin Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat iş akışları ile entegrasyonu

-DevOps test edicisinin DevOps kültürü, yapısı ve rolleri ile uyumu

HEDEF KİTLE

DevOps Test stratejileri ve otomasyonu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen veya bunlar ile uğraşan herkes

Kalite Güvence Yöneticileri

Test Eden Kişiler ve Kalite Güvencesi Ekipleri Yazılım Mühendisleri ve DevOps Mühendisleri BT Yöneticileri

Proje Yöneticileri Laboratuvar personeli

Sürüm yöneticileri ve teslim personeli Bakım ve destek personeli

Test aracı seçiminden sorumlu herkes

 

SINAV VE SERTİFİKA

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan ve 90 dakikalık Bloom Taksonomi seviye 1, 2 ve 3 sınavlarından başarı ile geçilmesi DevOps Test Mühendisi (DTE) SM sertifikasının alınmasına hak kazandırmaktadır.

Comments are closed.